خدایا توفیق خدمت به مادر را به ما ارزانی کن قبل از آنکه دیر شود..

وقتی مریض میشدی و پزشک ازت میپرسید : بیماریت چیه ؟؟؟

همیشه منتظر مادرت میشدی و جواب دادن رو به اون می سپردی ؛

چرا که میدونستی مادرت همون احساسی رو داره که تو داری و حتی از خودت بیشتر دردت رو احساس می کنه !!!


/ 1 نظر / 37 بازدید