زندگـــــــی زیباســـــت

       مـــی گــــویند "مادر رو ببین دختــــر را بگیر "

       مـــن می گــــویم " دختــــر را ببین ، مـــــادر را ستـــــایش کــــن "

 

برای لبخند زدن نیازی به دلقک یا جوک نیست
برای لبخند زدن تنها فکری آسوده و دلی خوش لازم است

 
 
 
 
 
 
/ 2 نظر / 41 بازدید
انسان

[گل]سلام...بسیار زیبا توضیح دادید...عالی[گل] نوشته تون به دل می نشیند[گل]