دیدی.........!!!؟؟


دیدی .... ؟!!

دیدی ای دل عاقبت زخمت زدند ؟! گفته بودم مردم اینجا بدند !

دیدی ای دل ساقه ی جانت شکست ؟! آن عزیزعهد و پیمانت شکست ؟!

دیدی ای دل درجهان یاری نبود ؟! دیدی ای دل حرف من بیجا نبود ؟!

نوبهار عمر را دیدی چه شد ؟! زندگی راهیچ فهمیدی چه شد ؟!

دیدی ای دل دوستی ها بی بهاست ؟! کمترین چیزی که میابی وفاست ؟!

ای دل اینجا باید از خود گم شوی ! عاقبت همرنگ این مردم شوی !

همش خوشکل بود به جز بیت آخر ! دلیل نمیشه چون همه بد شدن ، تو هم بخوای مثل اونا شی !  مواظب دلای پاکتون باشید !

/ 0 نظر / 7 بازدید