# عادل_جعفریان

لابی صهیونیسم چیست؟

تمام یهودیان آمریکا جزولابی نیستند٬چراکه اسرائیل دغدغه اصلی بسیاری ازآنها نیست.برای مثال دریک نضرسنجی درسال ۲۰۰۴حدود۳۶درصدازیهودیان آمریکاگفتند که آنها"نه زیاد"و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 19 بازدید