# زندگی_زیباست

خطبه بدون‏ «الف‏» حضرت على (ع)

حَمِدتُ مَن عَظُمَت مِنَّتُهُ، وَ سَبَغَت نِعمَتُهُ، وَ سَبَقَت رَحمَتُهُ، وَ تَمَّت کَلِمَتُهُ، وَ نَفَذَت مَشیَّتُهُ، وَ بَلَغَت حُجَّتُهُ، و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 18 بازدید

یک لحظه تآمل......................

باد با چراغ خاموش کاری ندارد          اگر در سختی بسر میبری                                     بدان که روشنی                                                                                                                                                                          (ویلیام شکسپیر) اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا سخن ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 15 بازدید