# زندگی_زیباست

خطبه بدون‏ «الف‏» حضرت على (ع)

حَمِدتُ مَن عَظُمَت مِنَّتُهُ، وَ سَبَغَت نِعمَتُهُ، وَ سَبَقَت رَحمَتُهُ، وَ تَمَّت کَلِمَتُهُ، وَ نَفَذَت مَشیَّتُهُ، وَ بَلَغَت حُجَّتُهُ، و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید

دوست مجازی من

ﺩﻭﺳﺖ ﻣﺠﺎﺯﯼ ﻣﻦ ...ﭼﻨﺪ ﻭﻗﺖ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﻢﻭ ﺗﻮ ﻣﯿﺨﻮﺍﻧﯽﻭ ﮔﺎﻫﯽ ﺗﻮ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﯽ ﻭ ﻣﻦ ﻣﯿﺨﻮﺍﻧﻢﺩﻭﺳﺖ ﻣــــــــــﺠﺎﺯﯼ ﻣﻦﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺩﺭﺩ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید

یک لحظه تآمل......................

باد با چراغ خاموش کاری ندارد          اگر در سختی بسر میبری                                     بدان که روشنی                                                                                                                                                                          (ویلیام شکسپیر) اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا سخن ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید