# زندگی_زیباست

**ما اهـــــــــل کوفــــه نیستیم**

درد دارد زنــــــدگــــی در عصـــری کـــــــه شعار مردمانش "ما اهـــــــــل کوفــــه نیستیم" باشد امــــا  طلحه و زبیرها در وسط میدان فریاد بزنند و علی همچنان ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 29 بازدید