# دلنوشته

دلنوشته

در کـــــودکــی...در کـــُـدام بــــــــــــآزی ، راهــــــت نــَــدادنــد ،کــــــه امـــــروز ، انـــــقَــدر دیـــــوانه وارتــــشنـــه ی " بــــــازی کـَــردن " بــــــــا آدم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 77 بازدید