این بار قسم به دست عباس، بیا ...

این همه لاف زن و مدعی اهل ظهور

    پس چرا یار نیامد که نثـــارش باشیم

        سالها منتظر سیصد و اندی مـــرد است

             آنقدر مـــــرد نبودیم که یـــــارش باشیم

                  اگر آمد خبــــــر رفتن مـــــــــا را بدهید

                        به گمانم که بنا نیست که یـــــارش باشیم . .

دیگر شده ام دچار وسواس، بیا

بد جور به عصر جمعه حساس، بیا

گفتی به عموی خود ارادت داری

این بار قسم به دست عباس، بیا ...

/ 2 نظر / 25 بازدید
هیچکس

تنها دعا نمیکنم که بیایی چون همه میدانند که میایی دعا میکنم که وقتی آمدی چشمانم شرمسار نگاه مهربانت نشود… سلام سرباز امام زمان عج ایام بکام باشد. [گل]

فاطمه

سلام زیبا بود[گل]