صهیونیسم چیست ؟

حضرت عیسی ( علیه السلام ) فرمودند : آن ماشیح که در تورات ذکر شده است منم ؛ که عده ای مسیحی شده آن را پذیرفتند و عده ای از یهودیان آن را نپذیرفتند و به اعتقاد خود حضرت مسیح را کشتند . و اکنون منتظر موعود و همان ماشیح هستند و مقدمه ی ظهور ماشیح را وقوع جنگی در هارمجدون یا آرماگدون ( واقع شده بین قدس و حیفا ، شمال غربی قدس ) بیان می کنند که پس از آن موعود ظهور و بر جهان سلطه پیدا خواهد کرد . در راستای این اعتقادات حرکتی به نام صهیونیسم مذهبی رخ داد که اغلب بوسیله ی عرفای یهودی بیان شده و به انتظار قائم " آرزوی بزرگ یهودیت " مربوط می شود و بر اساس این اصل در هنگام ظهور قائم در آخر زمان ، سلطنت خداوند " که تمام اقوام و قبایل زمین با او میثاق بسته اند "برای تمام بشریت تحقق خواهد یافت .( تمام ملت ها دعاگوی ذریت تو خواهند بود، زیرا که تو ندای مرا اطاعت کرده ای " سفر تکوین ، باب 22 ، آیه 18 )
این صهیونیسم مذهبی ، بر انگیزاننده سنت زیارت " ارض مقدس " و حتی سبب تشکیل جوامع روحانی بوده است و به دور از هر نوع برنامه ی سیاسی برای ایجاد یک دولت و یا هر نوع سلطه ای بر فلسطین بود که هرگز رفتاری دال بر علاقه به درگیری بین جوامع یهودی و مردم عرب باشد در پیش نگرفت .
آنچه در سال 1894 پس از تشکیل کنگره بال سوئیس مبنی بر شکل گیری صهیونیسم مدرن " صهیونیسم سیاسی " و در راستای تشکیل دولت اسرائیلی در منطقه ی فلسطین رخ داد ، حرکت فریبکارانه ی زعمای یهودی برای تشکیل دولتی یهودی بود که جنبش سیاسی خود را به کتب دینی و تاریخی نسبت داده و نام صهیونیسم را بر آن نهادند. حال آنکه انتخاب سرزمین فلسطین به عنوان محل استقرار دولت اسرائیل و تشکیل ملت یهودیان چند دلیل عمده داشت : اول آنکه فلسطین مستعمره ی انگلستان بود و طی رایزنی روچیلدها خانواده ثروتمند و صاحب قدرت یهودی " با این دولت بخشی از فلسطین به یهودیان واگذار شد و به دلیل موقعیت استراتژیک و خاص فلسطین که حلقه وصل سه قاره ی اروپا ، آفریقا و آسیا بود و به دلیل ویژگی جغرافیایی نظامی و سیاسی و آب و هوای بسیار مطلوب آن و همچنین به دلیل پیشینه ی تاریخی سرزمین فلسطین و ظهور ادیان مختلف در آن ، وجود معبد سلیمان و حکومت 80 ساله حضرت داوود و سلیمان و با استناد به کتب دینی یهودیان " که یهودیان را به بازگشت به ارض موعود ( کنعان ، فلسطین امروزی ) وعده داده است .
این منطقه برای تشکیل دولت اسرائیل انتخاب شد ، حال آنکه پیش از آن کشور آرژانتین و بعضی کشورهای آفریقایی برای رسیدن به این مقصد در نظر گرفته شده بود اما به دلیل نداشتن جغرافیای مناسب و نداشتن سابقه ی تاریخی ، این گزینه ها حذف شد وزرسالاران یهود بر آن شدند با نیرنگ و حرکتی عوام فریبانه در جهت نیل به اهداف خود نام مکتب خود را برگرفته از صهیون ، صهیونسیم بنامند و در همین راستا زمینه ی حرکت اقلیت های یهودی سراسر جهان را به این سرزمین با همکاری دولت انگستان ایجاد کردند و به تهییج پیروان دین یهود با عنوانی دینی و اعتقادی برای بازگشت به ارض موعود پرداختند.

/ 0 نظر / 19 بازدید