زندگی زیباست

یادت باشه تا خودت نخوای هیـچ کس نمیتونه زندگیتو خراب کنه !
یادت باشه که آرامش رو باید تو وجود خودت پیدا کنی!
یادت باشه خدا همیشه مواظبته!
 یادت باشه همیشه ته قلبت یه جایی برای بخشیدن آدما بگذاری ...
منتظر هیچ دستی در هیچ جای این دنیا نباش...اشکهایت را با دستهای خودت پاک کن؛
زبان استخوانی ندارداماآنقدرقوی هست که بتواندقلبی رابشکند،مراقب حرفهایمان باشیم
به کسانی که پشت سر شما حرف میزنند بی اعتنا باشید،آنها به همانجا تعلق دارند،یعنی دقیقا"پشت سر شما!
گاهی درحذف شدن کسی اززندگیتان حکمتی نهفته است.اینقدراصراربه برگشتنش نکنید!
آدما مثل عکس هستن،زیادی که بزرگشون کنی کیفیتشون میاد پایین!
زندگی کوتاه نیست،مشکل اینجاست که ما زندگی را دیر شروع میکنیم!
دردهایت را دورت نچین که دیوارشوند،
زیرپایت بچین که پله شوند…
هیچوقت نگران فردایت نباش،
خدای دیروز و امروزت،فرداهم هست…

زنــدگـــــــــی...مژه

زندگی رویش یک حادثه نیست
   زندگی رهگذر تجربه هاست
      تکه ابری است به پهنای غروب
          آسمـــــانی است به زیبـــــــایی مه

                           زندگانی چون گل نسترن است
                               باید از چشــــمه جان آبش داد
                                   زنــدگـــــی مـــــال ماســــــــــت
                                      خــــــــوب و بــــد بــــــــودن آن
                                          عملی از مـــــــن و مـــــاست

پس بیا تا بفشانیم همه بذر خوبی و صفا
                                          و بگوییم به دوست
معنی عشق و حقیقت چه نکوست.......

 
 
 


                                                                         《فرداهایت قشنگ》

 
 
 
/ 1 نظر / 29 بازدید
فاطمه

سلام. فوق العاده بود فوق العاده شدیدا به این مطلب نیاز داشتم[گریه][گریه] خیلی ممنونم ازتون[گل][گل][گل][گل]