....

میدانی....

درد دارد نفهمیده شدن....

درک نشدن....

درد دارد اینکه بخواهی درد و دل هایت رل

ب جای مادرت ب خواهران مجازیت بگویی....

درد دارد اینکه مرهم زخمت ب جای پدر

برادران مجازی باشد....

درد دارد اینکه از واقعیت ب مجازی ها پناه ببری....

عشق مجازی....

دوست مجازی....

علاقه ی مجازی.....

اینها درد من است.....

درد نوجوانان دهه ی هفتاد....

درد جوانان دهه شصت....

آری دوست من چهل ها و پنجاه ها مارا نمیفهمند...

 
 
 
/ 3 نظر / 28 بازدید
هیچکس

سلام عادل خان شاید در برخی مواقع چنین باشد که گفته اید و باید خدا را شکر کرد که در این دنیای مجازی هست که آدمی بتواند با خلوت خود درد دل کند ولی این نمیتونه برای تمامی امور و افراد و ایام جامعیت داشته باشد. شرایط و موقعیت پدرها و مادرها و نزدیکان آدمی هم مهم است ولی قبول دارم که در پاره ای از اوقات دنیای مجازی خوب است ولی درد دارد که دیگران درکت میکنند و اونی که باید درکت کنه ، متاسفانه نمیکنه !! موفق باشی [گل]

فاطمه

[ناراحت][گریه]