شهید عــــادل حداد

زین همرهان سست عناصر دلم گرفت
      شـــیر خدا و رستم دستانم آرزوست

      والله که شهر بی تو مرا حبس میشود
           آوارگـــــی کــوه و بیابـــانم آرزوســــت

           یک دست جـام باده و یک دست زلف یار
                رقصی چنین میانه ی میــــــدانم آرزوســت

                دی شیــــــخ با چراغ همی گشت گرد شهـر
                       کز دیو و دل ملولم و انسانـــــــم آرزوست

                       گفتند یافت مـــــی نشـــود گشتـه ایم مــــــا
                             گفت آن چه یافت مـــــی نشود آنــم آرزوست

/ 1 نظر / 33 بازدید
سکوت

سلام با افتخار لینکتون کردم ...[گل]