یک لحظه تآمل......................باد با چراغ خاموش کاری ندارد

 

        اگر در سختی بسر میبری

                  

                  بدان که روشنی

                                                                                             

                                                                             (ویلیام شکسپیر)

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

سخن گفتن یک نوع احتیاج است 

  ولی گوش دادن هنر .

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

گوش هایت را به همه بسپار اما صدایت را به عده ای معدود. 

   ( ویلیام شکسپیر)

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 از میان دو واژه انسان و انسانیت

اولی در میان کوچه ها و

دومی در میان کتابها سرگردان است !!!!..............

                                 ( ویکتور هوگو )

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

اگر

درونم را نسازم  آبادیهای بیرونم 

  افسانه است .

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

به کعبه گفتم  من از خاکم تو از خاکی !  چرا باید به دور تو بگردم

ندا آمد :

تو با پا آمدی  باید بگردی

                                برو با دل بیا تا من بگردم .

 

/ 0 نظر / 8 بازدید