و امـــــــــا مـن

هر شب وقتی تمام ستارگان زمین در آسمان به خواب فرو می روند

من می مانم و خدائی که در این نزدیکی است ...

آنگاه که شب از نیمه می گذرد ، بقچه تنهائی دلم را می گشایم

و به چشم انتظاری او مهمان میشوم

سهم من از دلزدگی زمین و های و هوی زمینیان هر چه باشد

از پشت درهای بی روح زمان قرار می دهم

خیال باطل
و به شانه های سپید خدا تکیه میزنم

و تا خود صبح در سجاده نورانی نمازم درد دل های دلم را شمارش می کنم .....

زیرا میدانم که او با من است در تمامی لحظات زیبای زندگی ...

/ 1 نظر / 28 بازدید
فاطمه

یادمان باشد خطوط دلمان را زیاد اشغال نگذاریم شاید خدا پشت خط باشد ممنون از مطلب زیباتون[گل]