شعر ترکی **نوح عصر** از آقای عباس زاده/تخلص:ساحل

ای قراریــــم اشتیاقیــــم اعتباریـــم هارداســــــان؟
امتیازیــــم دلنوازیــــم عزوجاهیـــــم هارداســـــان؟
ای امیدیــــم دیل نویدیــم ای گونش ای ماه من
ای گوزللــقلارسپاهــــــه سرسپاهیـــم هارداسان؟
گل اوزاخ دوشـــدون؛فراقـــون توکــدی کوللرباشیــما
عادت اولدی سنسیزاولماق روزیگاریم هارداســــان؟
سن یوبانـــدین دوشدی دیلدن جانیم؛ای روح و روان
ای دعــــای عهد و ندبم ای غیاثیــــم هارداســــــان؟
گون به گون آرتــــدی نیازیم بولمدیــــــم ای گلعــــذار
آرتری نازیــــن سنــین؛نازلی نگاریــم هارداســــان؟
بــــولبــولـه فصــل خـــــــزان وعاشـــــقه هجروفـــراق
بیر کشنــــده زهریدور ای نوبهاریـــــم هارداســـــان؟
روزوصلــــون لحظه اولــدی سال فصلـون بیرعومــــور
خوش گونوم اولسیدی گر؛اولدی حرامیم هارداســان
طول هفـــــــته عصرجمــــــعه چوخ چتینـــدی آه آه
باشـــدا ســــودا گوزده آرزی دیلـده آهیم هارداسان؟
حک اولوبدی خوش خطیــــله لوح دیلده نام عشـــق
عشــــقیده تنهامــــــدال افتخاریـــــــم هارداســــان؟
ســن عزیـــــــــــز ملــک دیــل؛نه تکــــجه مصـــــــر
یوســـفه الگو اولان ای مه جمالیـــــم هارداســــان؟
کعـــــــبه گــــــر قیبله اولا؛سن قیبله سن اول کعـــــــــبیه
عین توحیدی دئسم صوم وصلاتیـــــم هارداســــان؟
خضـــــر و اسکنــــدر اگر آب بقـــــا موشتریســی
اول سویا سرچشمه سن ؛ آب حیاتیم هارداسان؟
بیـــر عومــوردور آشنا بیگانه ؛سندنـــــدیر سوال
ای بوتون پرسش لــــره تنهاجوابیــــم هارداســــان؟
روز حشـــــره یوخدی توشه عشـــــقیدن اوزگه سند
تکجه مدرک سن عزیزیم؛هرنه واریم هارداسان؟
گــــــــــر قوولدوم جمــــلهء دنیا و ما فیــــــــهائیدن
مهـــــــــــدی آل محـــمد دور پناهیــــم هارداسـان؟
ســـاحلی غرق ائتدی غم طوفانی گل ای نوح عصر
گل قوتار طوفانیــــدن ؛ چترامانیـــــــــــم هارداسان؟

/ 4 نظر / 53 بازدید
علی فلسفی

سلام داداش این شعر جالب به نظر میاد آخه یکم ترکی بلدم. لطف کن معنی کن با معناش بذار ضمنا از شعرای فارسیش بذاری بهتره نه ؟؟؟؟؟

گل سرخ

منکه چیزی نفهمیدم ولی مرسی[گل]

علی رضا

سلام یاشاسین[ماچ]

سرکار

استادت عاشقه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟