مــــــادر

به خاطر سنگی که تو غذام بود

دندانم شکست .....

گریه کردم ...!!!

نه به خاطر درد دندانم

برای کم سویی چشمان

مادرم

مادرم
من هرگز بهشت را زیر پایت ندیدم ، زیر پای تو آرزوهایی بود که از آن گذشتی به خاطر من

 
 
 
 
 
 
/ 1 نظر / 33 بازدید
ن

خیلی قشنگ بود کاش که همه ما قدر مادرامونو بدونیم.......