ســـــــــلام آقــــــا

مهدیا…

سر عاشق شدنم لطف طبیبانه ی توست…

ور نه عشق تو کجا ،این دل بیمار کجا…

کاش در نافله ات نام مرا هم ببری…

که دعای تو کجا ،عبد گنهکار کجا...

 
 
 
/ 4 نظر / 51 بازدید
مریم

ما را به دعا کاش نسازند فراموش رندان سحر خیز که صاحب نفسانند

هیچکس

کدام جمعه؟ ندانسته‏ام ولى پیداست که آن ودیعه پروردگار در راه است دلم خوش است میان شکنجه پاییز چه باشم و چه نباشم بهار در راه است [گل]