شرمندگی پدر...

کمیل زهرایی:

 
 
 

فقط دعا کنید پدرم شهید بشه!

خشکم زد، گفتم دخترم این چه دعاییه؟

گفت:آخه بابام موجیه!
گفتم خوب انشاالله خوب میشه، چرا دعا کنم شهید بشه؟
گفت آخه هروقت موج میگیردش وحال خودشو نمیفهمه شروع میکنه منو و مادر و برادر رو کتک میزنه!
امامشکل مااین نیست!
گفتم: دخترم پس مشکل چیه؟
گفت.....بعداینکه حالش خوب میشه ومتوجه میشه چه کاری کرده، شروع میکنه دست و پاهای هممون روماچ میکنه ومعذرت خواهی میکنه.
حاجی ما طاقت نداریم شرمندگی پدرمون را ببینیم.
حاجی دعا کنید پدرم شهید بشه......
 
 
 
/ 5 نظر / 27 بازدید
هیچکس

گروهی مرگ را در آغوش گرفتند و شهید شدند؛ و ما را مرگ در بر گرفت و مُردیم سلام عادل خان دستت درد نکند پسر [گل]

گریه را دوست دارم

جلب بود تا حالا نمیدونستم اینجوری میشن

h:f

خیلی قشنگه لایک

h:f

خیلی قشنگه لایک