بی سر و سامان

 

بند افسار دلت دست خودت نیست!

دل پریشان

بی سرو سامان

به کجا می برنت...

ما به خوابیم و

جهل ظلمت بس دراز است

ای دل

دست خالی به کجا می برنت؟!!! 

 

/ 1 نظر / 41 بازدید
گریه را دوست دارم

واقعا آدم اینارو میبینه از دنیا سیر میشه اما نباید یادمون بره که الدنیا مزرعة للآخره[گل]