/ 3 نظر / 88 بازدید
Nafas

فقط گوشه چشمی از نگاه خدا برای خوشبختی همه انسانها کافیست این نگاه را برایت آرزو میکنم

Nafas

زندگی موسیقیِ گنجشک هاست زندگی باغِ تماشایِ خداست... زندگی یعنی همین پروازها، صبح ها، لبخندها، آوازها... [گل]

فاطمه

کشتی نساز ای نوح طوفان نخواهد آمد بر شوره زار دلها باران نخواهدآمد شاید به شعر تلخم خرده بگیری اما جایی که سفره خالیست ایمان نخواهدآمد رفتی کلاس اول این جمله را عوض کن آن مرد تا نیاید باران نخواهد آمد یامهدی(عج)